Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

ISO 50001

Systemy Zarządzania Energią

ISO-50001

Norma ISO 50001 jest najpopularniejszą i najczęściej stosowaną normą w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie całego świata. Norma ta zawiera szereg zapisów dotyczących postępowania w celu zmniejszenia zużycia energii, a co za tym idzie, zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Zgodnie z polskim prawodawstwem, każde duże przedsiębiorstwo, które wdrożyło zapisy normy ISO 50001, zostało zwolnione z obowiązku przeprowadzania cyklicznych audytów energetycznych. Wdrożenie normy w życie, w danej organizacji, ma na celu stworzenie Systemu Zarządzania Energią. Postępowanie przedsiębiorstwa zgodne z niniejszą normą (prowadzenie szkoleń, wdrożenie zapisów, certyfikacja) stanowi podstawę, w postaci obiektywnych dowodów, do stwierdzenia, że podmiot podejmuje wszystkie możliwe działania, które mają na celu obniżenie kosztów działalności poprzez znalezienie i wdrożenie rozwiązań zmniejszających zużycie energii i pozytywnie wpływających na środowisko naturalne.

Postępowanie zgodnie z normą ISO 50001 niesie ze sobą wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

 • Obniżenie kosztów funkcjonowania
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Lepsze wykorzystanie surowców na liniach produkcyjnych
 • Spełnienie rygorystycznych wymagań środowiskowych
 • Możliwość ubiegania się o dodatkowe certyfikaty środowiskowe
 • Zmiana charakteru funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Wzrost konkurencyjności na rynku
 • Zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa
 • Możliwość ekspancji na rynki zagraniczne
 • Możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie
 • Możliwość uzyskania funduszy europejskich na realizację zadań podnoszących efektywność energetyczną

Audytorzy firmy Fib.Code, dzięki odpowiednim kwalifikacjom i zdobytemu doświadczeniu, oferują Państwu:

 • możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wewnątrz organizacji, które pozwolą m.in. na zapoznanie ich z wymaganiami normy, a także uzmysłowią, jak ważnym jest przestrzeganie postaw proekologicznych, dążących do zmniejszenia wykorzystywania ograniczonych ilości zasobów, poprzez zastąpienie ich energią odnawialną
 • możliwość wdrożenia zapisów normy w formie Systemu Zarządzania Energią, w przedsiębiorstwie, który obejmowałby audyt organizacji, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, szkolenia dla pracowników, a także pomoc w fizycznym wdrażaniu zapisów w organizacji
 • możliwość wdrożenia zapisów normy, a także kompleksowe przygotowanie do Certyfikacji zewnętrznych ośrodków akredytujących (Polskie Centrum Akredytacji – PCA).

Skontaktuj się z Prezesem Zarządu Fib.Code

specialist-photo

Łukasz Grabowski

contact-icon