Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Home Usługi Szkolenia RODO dla działu kadr

RODO dla działu kadr

Program szkoleniowy

Trenerzy

mgr inż. Łukasz Grabowski, mgr inż. Jakub Grabowski

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe, łącznie trwające 20 godzin.

Miejsce szkolenia

Szkolenie możliwe do zrealizowania w siedzibie Państwa Firmy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności, dotyczących opracowania dokumentów wchodzących w skład polityki ochrony danych osobowych, zgodnie z nowymi przepisami o ochronie oraz przetwarzaniu danych osobowych.

Uczestnicy szkolenia

 • poznają podstawę przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników; dowiedzą się kiedy wymagana jest zgoda kandydata do pracy i pracownika
 • poznają procedurę zbierania danych osobowych w rekrutacji – zakres danych, treść klauzul, przetwarzanie i usuwanie danych rekrutacyjnych
 • dowiedzą się o możliwościach zbierania informacji, dotyczących karalności, skazań, danych biometrycznych
 • poznają kwestie dotyczące przechowywania określonych dokumentów, m.in. dowodów osobistych, świadectw pracy, praw jazdy
 • dowiedzą się, kiedy wymagana jest zgoda na udostępnianie wizerunku pracownika - identyfikatory, newsletter, opublikowanie w zakładzie pracy w celach informacyjnych
 • dowiedzą się, czym jest monitoring pracownika oraz tego, jak - zgodnie z prawem - stosować monitoring wizyjny w firmach
 • dowiedzą się, czym jest monitoring poczty elektronicznej pracownika - zasady wprowadzenia
 • poznają kwestię monitorowania odwiedzanych stron www w czasie pracy
 • poznają systemy zapewniające pracodawcom możliwość kontrolowania osób uprawnionych do wejścia na teren ich lokalu lub uzyskania dostępu do określonych obszarów (karty dostępu, urządzenia mobilne, biometria)
 • dowiedzą się, czego nie powinna zawierać lista obecności i gdzie może być przechowywana
 • dowiedzą się, jakie dane pracowników pracodawca może upubliczniać i przekazywać kontrahentom
 • poznają procedurę przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych i ich przekazywania do instytucji finansowej

Zakres szkolenia

Zapoznanie Uczestników z tematyką szkolenia, omówienie ramowego planu szkolenia.

 1. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 2. Podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych
 3. Najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
 4. Czym są dane osobowe?
 5. Nowe podejście i zagadnienia w ochronie danych osobowych
 6. Prawa osób, których dane dotyczą – szczegółowe omówienie zagadnienia
 7. Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją pracowników
  • omówienie procedury rekrutacji pracowników zgodnie z RODO
  • niezbędne dokumenty i klauzule informacyjne
 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z zatrudnianiem pracowników
  • podstawy prawne dla prowadzenia dokumentacji pracowników
  • przetwarzanie danych osobowych związane z przebiegiem zatrudnienia i jego ustania
  • poprawna zawartość akt osobowych
 2. Obowiązki administratorów danych, wynikające z RODO oraz ich praktyczne zastosowanie
 3. Odpowiedzialność karna i cywilna administratora za naruszenie przepisów RODO
 4. Jak przygotować Organizację do RODO – praktyczne wskazówki, wybrane przykłady, case study
 5. Szyfrowanie danych osobowych
 6. Panel dyskusyjny

Efekty szkolenia, grupa docelowa oraz zespół

Efekty szkolenia

Podczas szkolenia „RODO dla działu Kadr” Uczestnicy nabędą wiedzę, jak przygotować Organizację do wymogów RODO i zostaną przygotowani do wdrożenia rozwiązań, zgodnych z nowym rozporządzeniem. Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili przetwarzać dane osobowe w zgodzie z przepisami RODO oraz będą rozumieli rolę przetwarzania danych osobowych. Każdy z Uczestników szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający nabycie nowych kompetencji.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do Pracowników zatrudnionych w działach Kadr oraz HR. Ze względu na gromadzenie informacji, dotyczących pracowników, ochrona danych osobowych stała się istotna dla każdego Pracodawcy. Wymaga tego nie tylko profesjonalizm, lecz także przepisy prawa, nadające Przedsiębiorcy rolę administratora danych osobowych. Pracownicy działu Kadr oraz HR każdego dnia przetwarzają dane osobowe pracowników oraz kandydatów do pracy, dlatego ze szczególną uwagą powinni zadbać o prawidłowe postępowanie z danymi osobowymi.

Zespół szkoleniowy

Szkolenie „RODO dla działu Kadr” wykonane będzie przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie poruszanej problematyki, adekwatnie do stopnia zaawansowania Uczestników oraz charakteru usługi. Zespół złożony jest z profesjonalistów - absolwentów i pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, informatyków, doktorów nauk technicznych oraz radców prawnych, doświadczonych w zwinnym zarządzaniu projektami (AGILE, PRINCE2), certyfikowanych przez TUV w zakresie ISO 27001 (Bezpieczeństwo informacji), administratorów bezpieczeństwa informacji i inspektorów ds. ochrony danych (ABI / IOD).

Z konieczności analizy podatności sieci i systemów IT, nasz Zespół składa się ponadto z wykwalifikowanych pracowników od lat zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Potwierdzeniem tych umiejętności są posiadane certyfikaty – CISSP (Certified Information Systems Security Proffesional) oraz OSCP (Offensive Security Certified Professional). Zespół pracuje zdalnie lub bezpośrednio u Klienta, w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanej usługi. W przypadku oferowanego szkolenia z RODO, usługa jest możliwa do zrealizowania w siedzibie Państwa Firmy.

Skontaktuj się z naszym Koordynatorem Zespołu Szkoleniowego!

specialist-photo

Tomasz Plewa

contact-icon