Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Home Usługi

Usługi

Doradztwo prawne

Firma Fib.Code specjalizuje się w realizacji usług opartych na doradztwie prawnym, wdrożeniach szeroko pojętych Systemów Zarządzania oraz obsłudze związanej z inżynierią środowiska.

Usługi związane z doradztwem prawnym, świadczone przez specjalistów firmy Fib.Code, dotyczą

 1. Ochrony danych osobowych
 2. Cyberbezpieczeństwa
 3. Przeciwdziałania i zwalczania korupcji (Compliance)

Wdrażanie systemów zarzadzania

Usługi związane z wdrażaniem Systemów Zarządzania, świadczone przez Specjalistów Fib.Code, bazują na międzynarodowych standardach ISO, NIST, ANSI. Pracownicy Fib.Code, którzy posiadają kwalifikacje audytorów wiodących oraz wewnętrznych norm ISO, m.in. specjalizują się w

 1. Systemach Zarządzania Jakością (ISO 9001)
 2. Systemach Bezpieczeństwa Informacji (ISO 27001)
 3. Zarządzaniu Ryzykiem (ISO 31000)
 4. Zarządzaniu Energią (ISO 50001, ISO 16247)
 5. Systemach Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001)
 6. Systemach Zarządzania Zgodnością/Compliance w organizacji (ISO 19600)
 7. Systemach Antykorupcyjnych (ISO 37001)

Usługi z zakresu inżynierii i ochrony środowiska

Fib.Code oferuje wdrożenie dokumentacji opartej na zapisach powyższych norm (bez certyfikacji), oraz z certyfikacją podmiotów uprawnionych (np. Polskiego Centrum Akredytacji – PCA).

Usługi polegające na obsłudze podmiotów z zakresu inżynierii środowiska, świadczone przez Fib.Code, dotyczą

 1. Prowadzenia procesów uzyskania:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • pozwoleń na wytwarzanie odpadów

  Posiadanie wymienionych dokumentów jest niejednokrotnie niezbędne do funkcjonowania Podmiotów Gospodarczych (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna być uzyskana wcześniej niż pozwolenie na budowę).

 2. Przeprowadzenia audytów środowiskowych oraz energetycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 3. Prowadzenia ewidencji odpadowej w Przedsiębiorstwach