Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Home Usługi Wdrażanie systemów zarządzania

Wdrażanie systemów zarządzania

Firma Fib.Code dysponuje kilkuosobowym zespołem audytorów, zarówno wewnętrznych, jak i wiodących, specjalizujących się w normach ISO, które dotyczą szeroko pojętego Systemu Zarządzania w dziedzinach:

  • Bezpieczeństwa Informacji
  • Ochrony Środowiska
  • Jakości
  • Zgodności
  • Działań Antykorupcyjnych

Zespół Audytorów posiada również odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne doświadczenie we wdrażaniu Systemów Ekozarządzania i Audytu (EMAS), a także systemu wspomagającego normę ISO 31000 – COSO II.

Wdrożenia i szkolenia, które oparte sa na powyższych aktach normalizacyjnych, skierowane są głównie dla przedsiębiorstw, jednostek publicznych, samorządowych, czy korporacji, jednakże Fib.Code podejmuje również powyższe działania we wszystkich podmiotach, chcących wprowadzić Zintegrowane Systemy Zarządzania.

Istnieje również możliwość, w przypadku zainteresowania, wdrożenia kilku norm podczas jednego działania, które stanowić będą jeden, spójny i zintegrowany System Zarządzania.

Audytorzy formy Fib.Code posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie, jakim jest przeprowadzenie szkoleń i wdrożeń powyższych Systemów w wielu przedsiębiorstwach działających w Polsce, na podstawie norm:

Skontaktuj się z Prezesem Zarządu Fib.Code

specialist-photo

Łukasz Grabowski

contact-icon