Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Home Usługi Szkolenia

Usługi z zakresu szkoleniowego

Firma Fib.Code współpracuje z ekspertami, posiadającymi szeroki wachlarz kwalifikacji i kompetencji, potwierdzony kilkunastoletnim doświadczeniem dydaktycznym, zarówno na gruncie naukowym, jak i praktycznym. Ich wiedza i umiejętności pozwalają na świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych.

Ponadto Fib.Code gwarantuje wysokiej klasy kursy - usługi szkoleniowe, dzięki wdrożonym i potwierdzonym standardom, wynikającym z normy PN-EN ISO 9001:2015.

Usługa szkoleniowa obejmuje czynności związane z obsługą i organizacją, prowadzeniem oraz koordynacją szkoleń zawartych w ofercie. Nasi trenerzy posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, potwierdzone stażem pracy w jednostkach naukowo-dydaktycznych, dyplomami oraz certyfikatami.

Fib.Code oferuje szkolenia oraz usługi doradcze w ramach Rejestru Usług Szkoleniowych oraz Bazy Usług Rozwojowych, co wymusza ciągłe doskonalenie oferty oraz podnoszenie jakości świadczonych usług.

Usługi szkoleniowe, które mogą zostać dofinansowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych

Skontaktuj się z naszym Koordynatorem Zespołu Szkoleniowego!

specialist-photo

Tomasz Plewa

contact-icon