Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

ISO-9001

Norma ISO 9001 jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych norm w przedsiębiorstwach funkcjonujących praktycznie we wszystkich krajach świata. Postępowanie przedsiębiorstwa zgodne z niniejszą normą (prowadzenie szkoleń, wdrożenie zapisów, certyfikacja) stanowią podstawę, w postaci obiektywnych dowodów, do stwierdzenia, że wszystkie działania organizacji ukierunkowane są na osiąganie jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Postępowanie zgodnie z normą ISO 9001 niesie ze sobą wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

 • Zmniejszenie strat wynikających z dotychczasowego, niedostatecznego sposobu wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
 • Rozszerzenie swojej działalności poza teren kraju, w którym dane przedsiębiorstwo funkcjonuje
 • Rozszerzenie listy oferowanych produktów i usług
 • Możliwość pozyskania nowych klientów
 • Możliwość pozyskania nowych klientów
 • Konieczność ciągłego doskonalenia
 • Zwiększenie wydajności pracy oraz zminimalizowanie niepotrzebnych przestojów
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa

Audytorzy firmy Fib.Code, dzięki odpowiednim kwalifikacjom i zdobytemu doświadczeniu, oferują Państwu:

 • możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wewnątrz organizacji, które pozwolą m.in na zapoznanie ich z wymaganiami normy, a także uzmysłowią, jak ważnym czynnikiem, podczas pracy, jest dążenie do ciągłego doskonalenia i podnoszenia jakości wykonywanych działań
 • możliwość wdrożenia zapisów normy w formie Systemu Zarządzania Jakością, w przedsiębiorstwie, który obejmowałby audyt organizacji, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, szkolenia dla pracowników, a także pomoc w fizycznym wdrażaniu zapisów w przedsiębiorstwie
 • możliwość wdrożenia zapisów normy, a także kompleksowe przygotowanie do Certyfikacji zewnętrznych ośrodków akredytujących (Polskie Centrum Akredytacji – PCA)

Skontaktuj się z Prezesem Zarządu Fib.Code

specialist-photo

Łukasz Grabowski

contact-icon