Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

RODO

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

RODO

Program szkoleniowy

Trenerzy

mgr inż. Łukasz Grabowski, mgr inż. Jakub Grabowski

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe, łącznie trwające 20 godzin.

Miejsce szkolenia

Szkolenie możliwe do zrealizowania w siedzibie Państwa Firmy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących opracowania dokumentów wchodzących w skład Polityki Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z nowymi przepisami o ochronie oraz przetwarzaniu danych osobowych.

Uczestnicy szkolenia
 • dowiedzą się, czym jest System Bezpieczeństwa Informacji
 • poznają podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych
 • poznają obowiązki administratorów danych wynikające z RODO oraz ich praktyczne zastosowanie
 • dowiedzą się, jak wygląda kwestia odpowiedzialności karnej i cywilnej administratora za naruszenie przepisów RODO
 • dowiedzą się, co stanowi dane osobowe
 • poznają zasady dotyczące przetwarzania danych, wskazane w wybranych punktach RODO
 • zdobędą praktyczną wiedzę na temat narzędzi i metod zabezpieczania, przechowywanych i przesyłanych danych
 • poznają bezpieczne metody przesyłania danych drogą elektroniczną, która obecnie jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technik komunikacji
 • poznają rodzaje zagrożeń, na jakie narażeni są w codziennej pracy z wykorzystaniem sieci Internet
 • zdobędą praktyczne umiejętności bezpiecznego korzystania z serwisów internetowych

Zakres szkolenia

Zapoznanie Uczestników z tematyką szkolenia, omówienie ramowego planu szkolenia.

Część 1

 1. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 2. Podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych
 3. Najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
 4. Czym są dane osobowe?
 5. Nowe podejście i zagadnienia w ochronie danych osobowych
 6. Zasady dotyczące przetwarzania danych wskazane w wybranych punktach RODO
 7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych w wybranych podmiotach
 8. Inspektor Ochrony Danych (IOD) – jego funkcje i obowiązki

Część 2

 1. Prawa osób, których dane dotyczą – szczegółowe omówienie zagadnienia
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zatrudnianiem pracowników
 3. Obowiązki administratorów danych wynikające z RODO oraz ich praktyczne zastosowanie
 4. Odpowiedzialność karna i cywilna administratora za naruszenie przepisów RODO
 5. Jak przygotować organizację do RODO? Praktyczne wskazówki, wybrane przykłady, case study
 6. Szyfrowanie danych osobowych
 7. Panel dyskusyjny

Efekty szkolenia, grupa docelowa oraz zespół

Efekty szkolenia

Podczas szkolenia Uczestnicy nabędą wiedzę, jak przygotować Organizację do wymogów RODO i wdrożenia rozwiązań zgodnych z nowym rozporządzeniem. Po szkoleniu, Uczestnicy będą potrafili przetwarzać dane osobowe w zgodzie z przepisami RODO oraz będą rozumieli rolę przetwarzania danych osobowych. Każdy z Uczestników szkolenia „RODO" otrzyma certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający nabycie nowych kompetencji.

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do kierownictwa administratorów danych, samodzielnie wdrażających RODO w Organizacji lub do osób nadzorujących ten proces. Jest również odpowiednie dla wszystkich osób, które poszukują zaawansowanych umiejętności wdrażania i stosowania RODO, a także osób, które przetwarzają dane osobowe w Przedsiębiorstwie w procesie wykonywania obowiązków, wynikających ze stosunku do pracy.

Zespół szkoleniowy

Szkolenie „RODO” wykonane będzie przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie poruszanej problematyki, adekwatnie do stopnia zaawansowania Uczestników oraz charakteru usługi. Zespół złożony jest z profesjonalistów - absolwentów i pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, informatyków, doktorów nauk technicznych oraz radców prawnych, doświadczonych w zwinnym zarządzaniu projektami (AGILE, PRINCE2), certyfikowanych przez TUV w zakresie ISO 27001 (Bezpieczeństwo informacji), administratorów bezpieczeństwa informacji i inspektorów ds. ochrony danych (ABI / IOD).

Z konieczności analizy podatności sieci i systemów IT, nasz Zespół składa się ponadto z wykwalifikowanych pracowników od lat zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Potwierdzeniem tych umiejętności są posiadane certyfikaty – CISSP (Certified Information Systems Security Proffesional) oraz OSCP (Offensive Security Certified Professional). Zespół pracuje zdalnie lub bezpośrednio u Klienta, w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanej usługi. W przypadku oferowanego szkolenia z RODO, usługa jest możliwa do zrealizowania w siedzibie Państwa Firmy

Skontaktuj się z naszym Koordynatorem Zespołu Szkoleniowego!

specialist-photo

Tomasz Plewa

contact-icon