Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

ISO 27001

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO-27001

Norma ISO 27001 jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych norm w przedsiębiorstwach, które decydują się na wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Na podstawie zapisów zawartych w niniejszej normie, wiele firm w Polsce zdecydowało się zbudować system ochrony danych osobowych zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Postępowanie przedsiębiorstwa zgodne z niniejszą normą (prowadzenie szkoleń, wdrożenie zapisów, certyfikacja) stanowią podstawę, w postaci obiektywnych dowodów, do stwierdzenia, że podmiot podejmuje wszystkie możliwe działania, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w danym przedsiębiorstwie, a co za tym idzie, zapewnienie wszystkich obecnych, jak również przyszłych kooperantów, że jednym z nadrzędnych celów organizacji jest dbanie o bezpieczeństwo współpracy.

Postępowanie zgodnie z normą ISO 27001 niesie ze sobą wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji przez przedsiębiorstwo
  • Wyeliminowanie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa
  • Dążenie do ciągłego doskonalenia
  • Wzrost konkurencyjności na rynku
  • Możliwość nawiązania międzynarodowej współpracy
  • Zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa
  • Wdrożenie stosownych procedur na wypadek incydentów związnych z bezpieczeństwem informacji, takich jak procedura ciągłości działania, procedura postepowania w razie katastrofy itd.

Audytorzy firmy Fib.Code, dzięki odpowiednim kwalifikacjom i zdobytemu doświadczeniu, oferują Państwu:

  • możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wewnątrz organizacji, które pozwolą m.in na zapoznanie ich z wymaganiami normy, a także uzmysłowią, jak ważna jest ochrona danych osobowych oraz informacji istotnych z punktu widzenia organizacji
  • możliwość wdrożenia zapisów normy w formie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w przedsiębiorstwie, który obejmowałby audyt organizacji, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, szkolenia dla pracowników, a także pomoc w fizycznym wdrażaniu zapisów w organizacji
  • możliwość wdrożenia zapisów normy, a także kompleksowe przygotowanie do Certyfikacji zewnętrznych ośrodków akredytujących (Polskie Centrum Akredytacji – PCA)

Skontaktuj się z Prezesem Zarządu Fib.Code

specialist-photo

Łukasz Grabowski

contact-icon