Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

ISO-31000

Norma ISO 31000 jest najpopularniejszą i najczęściej wykorzystywaną normą w przedsiębiorstwach, które decydują się na wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Systemu Zarządzania Zgodnością, czy Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi. Norma ta dotyczy szeroko pojętego Zarządzania Ryzykiem w organizacji. Postępowanie przedsiębiorstwa zgodne z niniejszą normą (prowadzenie szkoleń, wdrożenie zapisów) stanowi podstawę, w postaci obiektywnych dowodów, do stwierdzenia, że podmiot podejmuje wszystkie możliwe działania, które mają na celu identyfikację wszystkich ryzyk, które występują lub mogą wystąpić, określenie sposobów postępowania z tymi ryzykami, a także prowadzenie monitoringu ryzyka, a co za tym idzie, zapewnienie wszystkich obecnych, jak również przyszłych kooperantów, że organizacja stara się reagować na wszystkie pojawiające się problemy i niezgodności.

Postępowanie zgodnie z normą ISO 31000 niesie ze sobą wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

  • Określenie ryzyk, które mogą wystapić podczas funkcjonowania organizacji oraz podjęcie niezbędnych działań do zminimalizowania prawdopodobieństwa ich wystąpenia
  • Stały monitoring ryzyk podczas zmieniających się warunków wewnetrznych, jak i zewnętrznych
  • Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
  • Dążenie do ciągłego doskonalenia
  • Wzrost konkurencyjności na rynku
  • Możliwość łatwiejszego wdrożenia pozostałych norm ISO

Audytorzy firmy Fib.Code, dzięki odpowiednim kwalifikacjom i zdobytemu doświadczeniu, oferują Państwu:

  • możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wewnątrz organizacji, które pozwolą m.in na zapoznanie ich z wymaganiami normy, a także uzmysłowią, jak ważnym jest odpowiednio wczesne reagowanie na pojawiające się ryzyka oraz jak ważnym jest dbanie przez wszystkich pracowników, aby zminimalizować prawdopodobieństwo jego wystąpienia
  • możliwość wdrożenia zapisów normy w formie Systemu Zarządzania Ryzykiem, w przedsiębiorstwie, który obejmowałby audyt organizacji, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, szkolenia dla pracowników, a także pomoc w fizycznym wdrażaniu zapisów w organizacji

Skontaktuj się z Prezesem Zarządu Fib.Code

specialist-photo

Łukasz Grabowski

contact-icon