Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

ISO-19600

Norma ISO 19600 została opublikowana stosunkowo niedawno (grudzień 2014 r.), jednakże jej zapisy idelanie znajdują odzwierciedlenie w zmieniających się przepisach polskiego prawa. Norma ta zawiera zestaw uniwersalnych zasad postępowania podczas wdrażania Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance Management System), które mogą być wdrażane, zarówno, przez duże przedsiębiorstwa jak i podmioty publiczne. Postępowanie przedsiębiorstwa zgodne z niniejszą normą (prowadzenie szkoleń, wdrożenie zapisów) stanowią podstawę, w postaci obiektywnych dowodów, do stwierdzenia, że podmiot podejmuje wszystkie możliwe działania, które mają na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zazwyczaj, normę tę stosuje się równocześnie z normą ISO 31000 oraz ISO 37001.

Postępowanie zgodnie z normą ISO 19600 niesie ze sobą wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

  • Ograniczenie możliwości utraty reputacji przedsiębiorstwa
  • Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa
  • Ograniczenie możliwości ponoszenia kar przez przedsiębiorstwo, które mogą być związane z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów
  • Poprawa bezpieczeństwa informacji i danych w przedsiębiorstwie

Audytorzy firmy Fib.Code, dzięki odpowiednim kwalifikacjom i zdobytemu doświadczeniu, oferują Państwu:

  • możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wewnątrz organizacji, które pozwolą m.in na zapoznanie ich z wymaganiami normy, a także na podkreślenie znaczenia Systemu Zarządzania Zgodnością przy obowiązującym stanie prawnym (m.in. Sygnalista)
  • możliwość wdrożenia zapisów normy w formie Systemu Zarządzania Zgodnością, w przedsiębiorstwie, który obejmowałby audyt organizacji, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, szkolenia dla pracowników, a także pomoc w fizycznym wdrażaniu zapisów w przedsiębiorstwie

Skontaktuj się z Prezesem Zarządu Fib.Code

specialist-photo

Łukasz Grabowski

contact-icon