Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

ISO-37001

Norma ISO 37001 jest jedną z najnowszych norm opublikowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norma ta zawiera szereg zapisów dotyczących zasad postępowania w celu uniknięcia możliwości wystąpienia ryzyk związanych z działalnościa korupcyjną w organizacji. Wdrożenie normy w życie w danej organizacji ma na celu stworzenie Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi. Postępowanie przedsiębiorstwa zgodne z niniejszą normą (prowadzenie szkoleń, wdrożenie zapisów, certyfikacja) stanowi podstawę, w postaci obiektywnych dowodów, do stwierdzenia, że podmiot podejmuje wszystkie możliwe działania, które mają na celu uniknięcie możliwości wystąpienia działalności korupcyjnej w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie, odpowiedzialności karnej organizacji.
ISO 37001 powiązana jest bezpośrednio z normą ISO 9001.

Postępowanie zgodnie z normą ISO 37001 niesie ze sobą wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

  • Określenie zasad dotyczących przyjmowania oraz dawania prezentów
  • Wyeliminowanie ryzyka wystąpienia korupcji
  • Możliwość łatwiejszego wdrożenia pozostałych norm
  • Dążenie do ciągłego doskonalenia
  • Wzrost konkurencyjności na rynku
  • Możliwość łatwiejszego pozyskiwania klientów
  • Wdrożenie stosownych procedur, które będą zgodne ze zmieniającym się prawem w Polsce

Audytorzy firmy Fib.Code, dzięki odpowiednim kwalifikacjom i zdobytemu doświadczeniu, oferują Państwu:

  • możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wewnątrz organizacji, które pozwolą m.in na zapoznanie ich z wymaganiami normy, a także uzmysłowią, jak ważnym jest wykonywanie swoich zadań zgodnie z obowiązującym prawem
  • możliwość wdrożenia zapisów normy w formie Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, w przedsiębiorstwie, który obejmowałby audyt organizacji, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, szkolenia dla pracowników, a także pomoc w fizycznym wdrażaniu zapisów w organizacji
  • możliwość wdrożenia zapisów normy, a także kompleksowe przygotowanie do Certyfikacji zewnętrznych ośrodków akredytujących (Polskie Centrum Akredytacji – PCA).

Skontaktuj się z Prezesem Zarządu Fib.Code

specialist-photo

Łukasz Grabowski

contact-icon