Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Home Usługi Szkolenia Lista oferowanych szkoleń

Zakres usług szkoleniowych

Organizujemy szkolenia stacjonarne (w siedzibie Państwa Firmy bądź w wyznaczonej placówce), kursy e-learningowe oraz warsztaty w szerokim zakresie tematycznym, uwzględniając m.in. kursy specjalistyczne - doskonalące „kompetencje twarde”, tj. zawodową merytorykę czy szkolenia w zakresie umiejętności miękkich, wiążące się z doskonaleniem osobistym, rozwijaniem komunikatywności i kreatywności, samodyscypliną oraz asertywnością, zarządzaniem zespołem i pracą w grupie. Działamy w różnych obszarach i dziedzinach wiedzy, doskonaląc umiejętności kadr zarządzających, administracyjnych, pracowników produkcji, specjalistów, pracowników działów IT, księgowości, HR, marketingu czy reklamy. Choć naszym flagowym kursem jest RODO i Cyberbezpieczeństwo, to – jak dowodzi poniższa lista - jesteśmy otwarci na wszelkie kategorie i propozycje tematyczne.

 1. RODO. Szkolenie w zakresie przeprowadzania audytu zgodności Przedsiębiorstwa z wymaganiami RODO oraz tworzenia dokumentacji i pełnego dostosowania firmy do wymagań Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 2. RODO dla działu IT
 3. RODO dla działu kadr
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Kosztorysowanie robót budowlanych
 6. MS Excel w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 7. Excel 2010 dla finansisty. Zastosowanie Excela w biznesie
 8. MS Excel. Kompleksowe szkolenie na poziomie podstawowym
 9. MS Excel. Kompleksowe szkolenie na poziomie średnio zaawansowanym
 10. MS Word. Kompleksowy kurs obsługi programu
 11. Outlook. Efektywna praca
 12. MS PowerPoint. Kompleksowy kurs obsługi programu
 13. Kadry i płace
 14. PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe 2019
 15. Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 16. Prawo zamówień publicznych. Aktualizacja - analiza obecnych i nowych przepisów
 17. Kursy w zakresie prowadzenia Kadr oraz Księgowości (zmiany w prawie podatkowym i w księgowości w dobie 2020 r.)
 18. PIT, CIT, VAT. Nowe przepisy w zakresie prawa podatkowego
 19. Zmiany w VAT, CIT, PIT. Mechanizmy podzielonej płatności, wymagania względem ZUS w dobie nowych zmian podatkowych
 20. Delegowanie pracowników do pracy do innego państwa w 2020 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy 2018/957/UE
 21. Matematyka handlowa. Struktura warunków handlowych
 22. Bezpieczny pracownik w cyberprzestrzeni
 23. Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwie
 24. Cyberbezpieczeństwo w praktyce
 25. Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce
 26. Podstawy controlingu w praktyce
 27. Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie
 28. KPI - Kluczowe Wskaźniki Efektywności, czyli jak skutecznie mierzyć efektywność
 29. Finanse dla niefinansistów
 30. Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą - warsztaty praktyczne dla managerów
 31. Controling Inwestycyjny. Planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego
 1. Marketing kreatywny. Strategie – techniki – psychologia reklamy
 2. Marketing kreatywny. Wizerunek marki a skuteczna sprzedaż
 3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. Profesjonalna komunikacja
 4. Podstawowe elementy sprzedaży. Negocjacje i rozwój umiejętności komunikacyjno-społecznych
 5. Współczesne projektowanie graficzne. Ewolucja projektu
 6. Rzecz o łączeniu starego z nowym. Historia projektowania graficznego
 7. Historia designu. Wpływ architektury i przedmiotów użytkowych na projektowanie graficzne
 8. Historia designu. Postmodernizm i kultura konsumpcyjna
 9. Stylistyczne manifesty. O odkrywaniu nowych inspiracji
 10. Grafika użytkowa. Zasoby wpływów – skąd czerpać i jak łączyć trendy?
 11. Projektowanie w dobie anestetyki
 12. Anatomia projektu. Warsztaty z rozkładania projektu na czynniki pierwsze
 13. Intertekstualne relacje sztuki i reklamy. Strategie wizualne
 14. Nowa optyka? Design XXI wieku
 15. Poetyka reklamy. Metafory wizualne
 16. Synergia wizualna i synestezja
 17. Rzecz o łączeniu „sztuki wysokiej” z kulturą popularną. Granice sztuki
 18. Sztuka ekologiczna. Eco-art i zwrot ku naturze – czego oczekują od nas Klienci?
 19. Praca z Klientem w branży poligraficznej. Kreatywność, elastyczność, profesjonalizm
 20. Szkolenia z kompetencji miękkich, przykładowo: Asertywność w pracy z „trudnym Klientem”. Jak rozmawiać o projekcie i przekonywać do własnych racji
 21. Psychologia koloru. Znaczenie barw w projektowaniu graficznym
 22. Plakaty reklamowe – w poszukiwaniu inspiracji
 23. Współczesna reklama a dziedzictwo awangardy
 24. Wpływ emocji na sprzedaż. Kim jest współczesny konsument?
 25. Czym jest i jak działa reklama? Psychologia reklamy
 26. Historia sztuki. Tematy i zagadnienia przydatne w projektowaniu graficznym
 1. Zarządzanie, marketing, PR w usługach medycznych
 2. Kurs podologiczny dla osób początkujących
 3. BHP. Szkolenie dla pracowników administracji i pracowników budowlanych/pracowników produkcji
 4. BHP i pierwsza pomoc. Zasady udzielania pierwszej pomocy z elementami BHP dla pracowników administracji i pracowników produkcyjnych
 5. RODO. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 maja 2019 r. oraz w odniesieniu do obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Postępowanie w razie wypadku oraz sytuacji zagrożenia
 7. Odpady medyczne w NZOZ – zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole
 8. Nowe regulacje prawne w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej
 9. Resuscytacja dzieci i osób dorosłych (kursy BLS, ACLS, ITLS, PALS), certyfikat American Heart Association
 10. Doskonalenie kompetencji zawodowych personelu medycznego w obszarze profesjonalnej obsługi pacjenta zgodnie z Kartą praw pacjenta
 11. Opieka nad pacjentem diabetologicznym. Zrozumienie choroby oraz akceptacja społeczna
 12. Sterylizacja i obsługa urządzeń. Teoretyczne i techniczne aspekty sterylizacji – bezpieczna obsługa urządzeń sterylizacyjnych
 13. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z pacjentami w obsłudze telefonicznej i mailowej
 14. Realizacja prawa pacjenta do udostępniania dokumentacji medycznej
 15. Wyrażenie (odmowa) zgody pacjenta na udzielanie świadczeń medycznych
 16. Pacjent pod wpływem alkoholu i środków odurzających – aspekt prawny
 17. Pacjent pediatryczny – udzielanie świadczeń medycznych w kontekście prawnym
 18. Roszczenia w przypadku naruszenia praw pacjenta
 19. Wdrożenie Norm Zarządzania PN-EN ISO (wszystkie rodzaje). Istnieje możliwość realizacji usługi wraz z certyfikacją Systemu Zarządzania przez Zewnętrzną Jednostkę Akredytowaną
 20. Realizacja wdrożeń oprogramowania informatycznego, pisanego specjalnie na potrzeby Przychodni

Skontaktuj się z naszym Koordynatorem Zespołu Szkoleniowego!

specialist-photo

Tomasz Plewa

contact-icon