Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Portfolio

WHISTLEBLOWER

Whistleblower to dwukierunkowy, bezpieczny kanał komunikacji, spełniający wymogi dyrektywy o ochronie praw sygnalistów. Sygnalista otrzymuje przywilej bycia anonimowym, jednocześnie nie traci możliwości prowadzenia dialogu z firmą czy wysyłania szyfrowanych załączników. Więcej informacji na whistleblower.pl

FIB.OFFICE

Kompleksowy pakiet narzędzi z gamy Fib.Code, zawierający kilka przydatnych firmie modułów i funkcjonalności - Fib.Accounts, Fib.Learning, Fib.Recruit, Fib. Assets oraz Fib.IOD.

FIB.ACCOUNTS

Praktyczny system logowania do wszystkich narzędzi Fib.Office. Jedno konto zapewnia dostęp do wszystkich potrzebnych aplikacji.

FIB.LEARNING

Platforma e-learningowa pozwalająca na tworzenie i prowadzenie kursów online, monitorowanie postępów uczestników szkoleń, zarządzanie użytkownikami oraz sprawdzanie ich wiedzy i generowanie certyfikatów.

FIB.LEKARZE

Dedykowane narzędzie do generowania umów zgodnie z procesem danego przedsiębiorstwa. Pozwala na zarządzanie tysiącami klientów, tworzenie przedmiotów umów czy podgląd danej umowy. Hierarchiczna struktura użytkowników uwzględnia proces akceptacji umów, rozliczania ich oraz generowania raportów do Kodeksu Przejrzystości czy PIT.

FIB.ASSETS

Narzędzie zintegrowane z całym ekosystemem Fib.Office. Pozwala na szczegółowe zarządzanie aktywami w firmie. Dzięki Fib.Assets firma może w prosty sposób przechowywać informacje o tym, kto w firmie posiada sprzęt informatyczny, dostępy czy samochody. Narzędzie jest wyposażone w moduł raportingu oraz obiegówek potrzebnych w procesie on/offboardingu.

FIB.RECRUIT

Platforma pozwalająca zebrać wszelkie potrzebne dane do zatrudnienia nowego pracownika. Dane wprowadzone przez kandydata są automatyczne umieszczane w komplecie dokumentów dla działu Kadr. Narzędzie jest zintegrowane z ekosystemem Fib.Office, dzięki czemu osoba zatrudniona może w łatwy sposób otrzymać dostępy do wielu zasobów.

FIB.IOD

Platforma pozwalająca na obsługę procesów związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych. Umożliwia prowadzenie rejestrów, teczki pracownika, szkoleń, ewidencji pracowników i aktywów, generowanie listy zadań i raportów.

Zaufali nam

Strony www oraz e-commerce