Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

ISO 14001

Systemy Zarządzania Środowiskowego

ISO-14001

Norma ISO 14001 jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych norm w przedsiębiorstwach, które starają się działać w sposób proekologiczny. Postępowanie przedsiębiorstwa zgodne z niniejszą normą (prowadzenie szkoleń, wdrożenie zapisów, certyfikacja) stanowią podstawę, w postaci obiektywnych dowodów, do stwierdzenia, że podmiot podejmuje wszystkie możliwe działania, które mają na celu ograniczenie zanieczyszczania środowiska naturalnego oraz zmiejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Wszystkie działania organizacji ukierunkowane są, w tym przypadku, na szerzenie postaw ekologicznych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju podmiotu.

Postępowanie zgodnie z normą ISO 14001 niesie ze sobą wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

  • Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa, poprzez wyeliminowanie działań niepotrzebnych,
  • Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Spełnienie rygorystycznych wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego
  • Zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa
  • Uzyskanie możliwości starania się o dodatkowe korzyści z uwagi na działania proekologiczne (fundusze unijne, obniżenie podatków, czy opłat za korzystanie ze środowiska)

Audytorzy firmy Fib.Code, dzięki odpowiednim kwalifikacjom i zdobytemu doświadczeniu, oferują Państwu:

  • możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wewnątrz organizacji, które pozwolą m.in na zapoznanie ich z wymaganiami normy, a także uzmysłowią, jak ważnym jest prowadzenie wszelkich działań, które mogą zmiejszyć lub całkowicie wyeliminować niekorzystny wpływ organizacji na środowisko naturalne
  • możliwość wdrożenia zapisów normy w formie Systemu Zarządzania Środowiskiem, w przedsiębiorstwie, który obejmowałby audyt organizacji, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, szkolenia dla pracowników, a także pomoc w fizycznym wdrażaniu zapisów w przedsiębiorstwie
  • możliwość wdrożenia zapisów normy, a także kompleksowe przygotowanie do Certyfikacji zewnętrznych ośrodków akredytujących (Polskie Centrum Akredytacji – PCA)

Skontaktuj się z Prezesem Zarządu Fib.Code

specialist-photo

Łukasz Grabowski

contact-icon