Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo,
W związku z nowymi regulacjami o ochronie osób fizycznych dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

EWIDENCJA ODPADOWA

Poprowadzimy Twoją ewidencję

Ewidencja odpadowa

Prowadzenie ewidencji odpadowej w przedsiębiorstwie oraz stosowna sprawozdawczość

Firma Fib.Code oferuje usługę stałej współpracy z przedsiębiorstwami, polegającą na prowadzeniu spraw Podmiotu związnych ze środowiskiem. Wśród pracowników wyznaczany jest zespół 2 osób, które będą nadzorowały działanie przedsiębiorstwa pod względem ewidencji powstających odpadów oraz składania stosownych sprawozdań. Zakres usług oferowanych przez Fib.Code w tej dziedzinie jest bardzo szeroki, wśród nich można wymienić m.in.:

 • Rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego
 • Nadzorowanie zmieniających się przepisów prawa i wdrażanie ich w przedsiębiorstwie
 • Składanie stosownych sprawozdań do GUSu, czy Urzędu Marszałkowskiego
 • Prowadzenie ewidencji odpadów w przedsiębiorstwie oraz podejmowanie działań interwencyjnych, w przypadkach niezgodności
 • Reprezentowanie Podmiotu na podstawie stosownego pełnomocnictwa
 • Szkolenia dla pracowników z zakresu wykonywania poszczególnych zadań
 • Prowadzenie konta Podmiotu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)
 • Pomoc w spełnieniu obowiązków zakładu, w związku z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska (np. azbest)
 • Doradztwo środowiskowe przy nowych projektach inwestycyjnych
 • Opracowanie procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie, określających dobre praktyki w funkcjonowaniu Podmiotów
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia europejskich norm środowiskowych ISO

Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Inżynierii i Ochrony Środowiska

specialist-photo

Jakub Grabowski

contact-icon